Część I - przeprowadzenie doradztwa społeczno-kulturowego z zakresu przygotowania pracowników DOGADAMYCIE.PL do prezentacji oferty podczas targów:

Bezpośrednim celem projektu pn. „Ekspansja na rynek francuski DOGADAMYCIE.PL” jest wzrost konkurencyjności DOGADAMYCIE.PL na rynku międzynarodowym poprzez rozpoczęcie świadczenia usług we Francji do 31.03.2018 roku. Rezultatem wdrożenia projektu będzie skuteczne wejście na francuski rynek tłumaczeń skutkujące zawarciem kontraktów tłumaczeniowych i wzrostem sprzedaży.

· Profesjonalne doradztwo z zakresu uwarunkowań społeczno-kulturowych we Francji ze szczególnym podkreśleniem wpływu tamtejszej kultury na relacje biznesowe.


· Doradztwo będzie polegało na przeprowadzeniu spotkań dla pracowników w siedzibie zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego , które będą miały charakter: - doradztwa grupowego w wymiarze 32 godzin dla 3 pracowników, którzy wezmą udział w targach MOBILITY FOR BUSINESS w Paryżu,


· doradztwa indywidualnego gdzie każdy z trójki pracowników otrzyma wsparcie doradcze (12 godzin/ osobę) w zakresie właściwych zachowań, zwrotów , sposobów prowadzenia dyskusji/negocjacji, prezentacji, stroju biznesowego itp.).

Część II - przeprowadzenie doradztwa marketingowego: Doradztwo w zakresie:

· opracowania najbardziej optymalnego układu strony internetowej (zarówno tradycyjnej jak również mobilnej) w oparciu o przyzwyczajenia klientów francuskich,


· precyzyjnego określenia grup docelowych dla naszych usług,· skutecznego generowania leadów sprzedażowych (identyfikacji przyszłych klientów oraz szacowania ich gotowości do zakupu zanim jeszcze uruchomiony zostanie proces sprzedaży, w celu dostarczenia działowi sprzedaży danych)


· konstrukcji tzw. „landing pages" (docelowa strona internetowa, która wyświetla się użytkownikowi po kliknięciu w reklamę - np. w linki sponsorowane Google AdWords, mailing, newsletter lub baner reklamowy zamieszczony w innym serwisie)


· tzw. SEO/SEM (kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW„Pay Per Click" itp.) w odniesieniu do rynku francuskiego.

Część III - przeprowadzenie doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej:

Doradztwo rzecznika patentowego w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz wykluczenia naruszenia własności intelektualnej firm już funkcjonujących na rynku francuskim.

Część IV - przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa prawnego: Doradztwo w zakresie:

· wyboru formy prawnej działalności, formy opodatkowania,


· zobowiązań formalno-prawnych ciążących na przedsiębiorcy z branży e-commerce , przygotowanie dokumentacji do cen transferowych ,


· innych istotnych z punktu widzenia specyfiki działalności i rynku francuskiego aspektów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (jeżeli dotyczy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

STRONA GŁÓWNA
O NAS
KONTAKT


dogadamycie.pl Sp. z o.o.
ul. Generała Władysława Andersa 22
75-017 Koszalin, Polska

KRS 0000446255
NIP PL 6692518347
REGON 321322927

+48 22 460 29 90
info@dogadamycie.pl
                

©2019 dogadamycie.pl Sp. z o.o.